Bloc Siêu Cực Đại Đặc Biệt (38 x 54cm)
X0938246605
0971701989